FloraApp IOS release v1.22

FloraApp IOS release v1.22

Nu beschikbaar voor download in de appstore.

Met deze update is de gebruikerservaring verbeterd en zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd om het beheer van beoordelingen, partijen en zoekopdrachten in de teeltmodule te optimaliseren.

# Nieuw stijlvol ontwerp voor gebruik in donkere modus. Het ontwerp is geoptimaliseerd voor een aangename en stijlvolle gebruikerservaring.

# Nieuwe instelling voor het wijzigen van beoordelingen. Het is nu per app-gebruiker in te stellen of ze alleen hun eigen beoordelingen kunnen bewerken of ook die van hun collega’s. Dit geeft meer flexibiliteit en controle over het bewerkingsproces van beoordelingen.

# Verbeteringen in de teeltmodule:

  1. Automatische partijselectie na het selecteren van bijbehorende kappen: Na het selecteren van de bijbehorende kappen in de teeltmodule, wordt nu automatisch de relevante partij geselecteerd. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt het proces van partijselectie.
  2. Toevoegen van partijen uit andere kappen: Het is nu mogelijk om partijen toe te voegen die afkomstig zijn uit andere kappen. Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijk partijen beheren, zelfs als ze afkomstig zijn van verschillende bronnen.
  3. Verbeterde zoekfunctionaliteit in de teeltweergave: Er zijn verbeteringen aangebracht in de zoekfunctie binnen de teeltweergave. Gebruikers kunnen nu sneller en nauwkeuriger zoeken naar specifieke informatie binnen de teeltmodule.

Example selected batches and dark mode.

FloraApp IOS release v1.22

Now available for download in the app store.

With this update, the user experience has been improved and new functionalities have been added to optimize the management of treatments, bays and batches.

# New stylish design for use in dark mode. The design is optimized for a pleasant and stylish user experience.

# New setting for reviewchanges. It is now possible per appuser to set whether they can only edit their own reviews or also those of their colleagues. This gives more flexibility and control over the review editing process.

# Improvements in the cultivation module:

  1. Automatic batch selection after selecting treated bays: After selecting the corresponding bays in the cultivation module, the relevant batch is now automatically selected. This saves time and simplifies the batch selection process.
  2. Adding batches from other bays: It is now possible to add batches from other bays. This allows users to easily manage batches, even if they come from different sources.
  3. Improved search functionality in the listview: Improvements have been made to the search function within the list view. Users can now search faster and more accurately for specific information within the cultivation module.
LinkedIn
Facebook
Email
Print